Van de Predikant

Maandelijkse overdenking door de predikant van onze gemeente, 
ds. Joep van den Berg.

Meditatie   Handelingen 2

Dat het geluid uit de hemel klinkt als het stormachtig waaien van een sterke wind is nogal logisch. De Geest van God zelf valt op de mensen en zoiets gebeurt natuurlijk niet geruisloos. Pinksteren heeft te maken met gehoorzaam zijn, ontvangen van de wijsheid van God, zodat je als het ware met zijn ogen gaat kijken naar jezelf, de ander en de wereld. Wie die God is horen we in Exodus 34 wanneer Hij bij Mozes gaat staan en zichzelf voorstelt met de woorden: ‘de HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘de HEER, de HEER. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.

Twee dingen vallen ons op: ten eerste daalt God neer in een wolk en komt naast Mozes staan op die berg Sinai. En God zelf roept de naam HEER uit, Jahweh, de eigennaam van God.
Als we daarbij denken aan die merkwaardige ervaring in Jeruzalem, dan is het daar ook dat de heilige Geest komt wonen in de leerlingen.
Het tweede dat opvalt is het volgende: Wanneer Mozes van de berg Sinai afdaalt dan weet hij niet dat zijn gezicht glanst, doordat hij met de HEER heeft gesproken. En Aaron, de broer van Mozes en de anderen durven niet naar Mozes toe te gaan.
In het boek Handelingen kunnen we denken aan het verhaal van Stefanus in hoofdstuk 6 en 7. Stefanus is een diepgelovige man, die vervuld was van de heilige Geest. En dankzij Gods genade en kracht verricht Stefanus grote wonderen en tekenen onder het volk. Tenslotte wordt hij opgebracht en wanneer hij dan staat voor het Sanhedrin, dan zien de mensen wanneer ze naar Stefanus kijken zijn gezicht dat leek op dat van een engel. Dus vol van glans en licht.
Een bijzonder verhaal uit het prille begin van de jonge gemeente die Jezus belijdt als Heer. In dat belijden zijn wij nog steeds verbonden met dat begin van de Sjechina, de inwoning door de heilige Geest.

Pinksteren is het feest van de vernieuwing, van het verbond en zet mensen in vuur en vlam voor Jezus en het Koninkrijk van God.  In de Heilige Geest geeft God zichzelf aan ons en zoekt ons op in ons eigen leven met de blijde boodschap van Pasen.
Het huis waarin wij bij elkaar zijn is vol van de Heilige Geest. God geeft aan mensen zijn eigen Geest.