• Diaconie
  • Diaconie

Diaconie

Wat doet de Diaconie?
Behalve geestelijke bijstand staat de Kleine Kerk ook hen bij die moeilijk aansluiting kunnen vinden in het maatschappelijk leven, en die minder bedeeld zijn. Dit doen we door landelijke, regionale of lokale diaconale projecten te steunen of door mensen individueel bij te staan.

Ook het komende jaar laten wij wederom van ons horen voor een bijzonder project: Hai Haïti

Rik & Charlotte wonen en werken 1 jaar op Haïti, het armste land van het westelijk halfrond. Ze zetten zich in voor kinderdorp Bon Repos van Hart voor Haiti. Op 14 november lieten Rik en Charlotte van Egmond (allebei 27 jaar) uit Leiden, alles achter zich; werk, huis, familie en vrienden. Een jaar lang wonen en werken ze in Bon Repos. Het jonge bevlogen stel wil zich een jaar lang inzetten om Hart voor Haïti op de kaart te zetten bij een nieuwe, jonge achterban. En natuurlijk steken ze, waar het verder maar nodig is, de handen uit de mouwen.

In de aanpak van Cardea staat de veiligheid van het kind of de jongere voorop. Bij de programma’s van Cardea wordt het hele gezin en de omgeving van het kind betrokken. Bij de werkwijze wordt gezocht naar oplossingen die passen bij het gezin, houden we de hulpverlening zo dicht mogelijk bij huis, om het kind zo veel mogelijk in de eigen omgeving te houden. Het aanbod kan omschreven worden als 'zorg op maat': voor iedere cliënt een passend programma.

Kinderen hebben recht op een adequate en liefdevolle opvoeding, zodat ze kunnen opgroeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving, waarin ze hun eigen perspectief naar vermogen kunnen ontwikkelen en verwezenlijken. Cardea biedt deskundigheid en hulp aan kinderen die worden belemmerd in hun ontwikkeling en de verwezenlijking van dit perspectief door ontwikkelings-, opgroei- en opvoedproblemen. (bron: Cardea)

Samen met de diaconieën van Sassenheim en Warmond gaan wij geld inzamelen voor het gezinshuis van Cardea in Sassenheim. Daar zult u de komende tijd via de kerkbrief/zondagsbrief of tijdens de kerkdienst van op de hoogte worden gehouden.

De laatste jaren heeft de diaconie o.a. de volgende projecten ondersteund:

  • Stichting Exodus in Leiden. Deze stichting biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf en die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.
  • Stichting Mensenkinderen.  Deze stichting helpt mensen in Armenië, Moldavië. Mensenkinderen biedt een goedkope en doeltreffende oplossing voor het voedselprobleem waar arme gezinnen mee kampen. Er wordt een pakket aan hun gegeven wat bestaat uit verschillende groente zaden en pootaardappels. Hiermee kunnen de gezinnen hun eigen voedsel verbouwen.
  • Voedselbank Teylingen De voedselbank is een vrijwilligersorganisatie die geen steun krijgt van de overheid. De voedselbank is dus volledig afhankelijk van giften. Door de economische crisis is het aantal klanten die een beroep doen op de voedselbank enorm gestegen en hebben de voedselbanken te maken met een ernstig tekort aan levensmiddelen
  • 'De Grandisoos' (een tweewekelijkse vrijetijdssoos voor mensen met een verstandelijke beperking uit de zorgwoningen van 's Heeren Loo in Voorhout).

Overige activiteiten van de Diaconie
Ook individuele steunaanvragen worden door de Diaconie behandeld, natuurlijk onder geheimhouding. Veel van de geworven diaconale gelden vinden via de landelijke organisatie Kerk In Actie de juiste bestemming.

De Diaconie en de ZWO hebben krachten gebundeld sinds 2012. Met elkaar kunnen we binnen en buitenlandse projecten ondersteunen. Ook overleggen we met elkaar wat het doel wordt voor de pinksterzendingsactie, najaarszendingsactie.

Wie zitten er in?
In de Diaconie hebben diakenen zitting. Dit zijn mevrouw A. Hartvelt (voorzitter), mevrouw I. Tibben, mevrouw A. v.d. Wetering, mevrouw A. Kappe, mevrouw E. Hoogeveen en de heer R. Schouten.

Hoe te bereiken?
Postadres:
Protestantse Gemeente Voorhout
T.a.v. de Diaconie
Dr. Aletta Jacobslaan 1
2215 LD Voorhout

Telefoon: Mevrouw A. Hartvelt 0252-860358
E-mail: diaconaleraad@kleinekerk.nl