Gemeente Groei Groep  / Leesgroep /discussiegroep .......

Als de groep maar een naam heeft die de lading dekt.  Welke lading? Welke groep?
De groep is de "voormalige" Gemeente Groei Groep die op een heel andere manier wil doorgaan in het nieuwe seizoen.
De samenstelling van de GGG is de laatste jaren bijna geheel vernieuwd.  De deelnemers zijn toe aan een andere voeding van de gesprekken en op zoek naar een naam die de nieuwe lading dekt. Nieuwe lading in de vorm van het lezen van een inspirerend boek en 2 à 3 wekelijks hierover samen in gesprek gaan.


Komend seizoen willen we het boek  "Het goede leven" van Reinier Sonneveld gaan lezen en bespreken.

Enkele recensies van dit boek:
Gepassioneerd, kritisch en eerlijk houdt dit boek ons een spiegel voor. Reinier wijst scherp op de afgoden van deze tijd en op Jezus, die zelf het goede Leven is. Een boek dat aanzet tot grondige bezinning.-Martine Vonk

Reinier Sonneveld stuurt je op de veldtocht van het Goede Leven. Hij heeft groot talent om de wonderlijkste ervaringen in het leven te verwoorden. Geniet van dit heerlijke boek over de basisprincipes van het leven!
Je zult je verwonderen.- Arenda Haasnoot

Kortom een boek over het leven, ons leven, de maatschappij en welke rol het geloof in Jezus Christus (en af en toe de twijfel aan dit geloof) hierin kan spelen.

Het is de bedoeling dat iedereen eerst zelf het hoofdstuk doorneemt en dat we daarna tijdens de bijeenkomst hierover in discussie gaan aan de hand van de vragen uit het boek.

De groep bestaat momenteel  uit 8 personen tussen 25 en 55 jaar die met beide benen in het leven, de maatschappij én het christelijk geloof en kerkelijke gemeente staan. Omdat je op beide gebieden weleens aan het wankelen wordt gebracht, vinden wij het fijn om onze gedachten en meningen te spiegelen aan elkaar.
Joep van de Berg komt als deelnemer en als predikant regelmatig de avonden bijwonen. 

We starten eind september en gaan door tot eind april. De bijeenkomsten zijn 2 à 3 wekelijks op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Wil je met ons meelezen en praten dan ben je van harte welkom. Je kunt ook vrijblijvend een keer komen meedoen om te zien of  het iets voor jou is.
Van harte welkom namens de hele groep:
Esther, Jelle, Wilma, Martin, Arjan, Sandra, Han, Joep en Marga.

Voor meer informatie of als je het boekje een keer wilt inzien kun je contact opnemen met Marga de Winde (0655325750 / marga-apestaartje-kleinekerk.nl) of spreek me een keer aan na de dienst.

Achtergrondinformatie:
Met ingang van het seizoen 2004/2005 is gestart met een Gemeente Groei Groep (GGG). Het oorspronkelijke idee is afkomstig van het Evangelisch Werkverband (EWV), de vertegenwoordiger van de evangelische stromingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De doelstelling van een GGG is het leveren van een bijdrage aan geloofsopbouw en geestelijke vernieuwing van het persoonlijke geloofsleven en van de plaatselijke kerkgemeenschap.

Wat is nu eigenlijk een GGG en wat is de plek van zo een groep binnen het geheel van onze kerkgemeenschap? In een kerkgemeenschap kan men globaal drie niveaus van geloofsopbouw onderscheiden, ten eerste de wekelijkse eredienst, waar men elkaar als gemeenschap ontmoet om de lofprijzing van God en om het Woord van God, ten tweede het persoonlijke gebed en Bijbellezing en ten derde de schakel tussen beide vormen: de GGG.

De GGG is dus een vorm van gemeenteopbouw. Men komt bijeen om met elkaar Gods Woord te horen, te lezen en te verstaan, en het persoonlijke geloof en alledaagse dingen, alledaagse gebeurtenissen te delen. Daarbij is onderling vertrouwen en discretie onontbeerlijk, maar dat zult u wel begrijpen. Op die manier probeert men met elkaar te groeien in geloof, in gemeenschap en, natuurlijk, ook in getal. Die drie ijkpunten zijn per slot van rekening ook de boodschap vanuit de Evangeliën.

Hoe werkt dat nu in de praktijk in onze kerkgemeenschap? De groep komt ongeveer één maal in de 2 a 3 weken in een ontspannen sfeer in huiselijke kring bij elkaar. Een persoon treedt op als begeleider van de samenkomst, regelmatig ondersteund door onze dominee, Joep van den Berg. De avond start met een gebed, een lied, een tekst (facultatief). 
De avond kan ook weer eindigen met gebed of een lied, een toepasselijke tekst (is ook weer facultatief).