Periodieke schenking en de fiscus

U kunt uw financiële bijdrage aan de Protestantse Gemeente Voorhout als een periodieke gift laten registreren. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. 

U mag een periodieke gift alleen aftrekken, als:
  • U een gift doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Gemeente Voorhout is door de belastingdienst erkend als ANBI.
  • Er een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.
Voor uw jaarlijkse aangifte bij de fiscus is het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de ontvangende ANBI instelling en het registratienummer van de akte van belang.  Vanaf het jaar 2016 staat de Protestantse Gemeente te Voorhout geregistreerd onder het RSIN:  824133134.

Wilt u een periodieke gift laten registreren, dan kunt u daarvoor onderstaand formulier downloaden en invullen. Daarna mailt u het ingevulde formulier naar cvk@kleinekerk.nl met het verzoek dit formulier aan te vullen en te formaliseren. Neem bij twijfel even vooraf contact met ons op.