Visitatie aan onze kerk op 11 mei 2017

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 11 mei 2017 onze kerk een bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds H. Smit en mevr. E. de Leeuw. Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken in problemen, kortom de gemeente te stimuleren en te bemoedigen.