11 juni - Trinitatis

10:00 uur: Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Kerkinactie - Werelddiaconaat
Creche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: groep 7, 8 en klas 1, 2 middelbare school
Jeugdkerk: vanaf klas 3 middelbare schoon
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

AGENDA

zo 11 juni 2017 10:00-11:00
Locatie: De Kleine Kerk