18 juni - 1e Zondag na Trinitatis

10:00 uur: eredienst
Voorganger: mw. ds. A.P. Brabander - Schuytvlot uit Wassenaar
Bestemming 1e collecte: Kerkinactie - Diaconaat zomer
Creche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. W. Meijles

AGENDA

zo 18 juni 2017 10:00-11:00
Locatie: De Kleine Kerk