25 juni - 2e Zondag na Trinitatis

10:00 uur: eredienst, evt. doopdienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Vakantieweken vluchtelingenkinderen
Creche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Rock Solid: groep 7, 8 en klas 1, 2 middelbare school
Autodienst: dhr. G. den Haan

AGENDA

zo 25 juni 2017 10:00-11:00
Locatie: De Kleine Kerk