6 augustus - 6e Zondag van de Zomer

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. A.A. van Houwelingen uit Noordwijk
Bestemming 1e collecte: Kerkinactie - Kinderen in de knel
Creche: geen
Kindernevendienst: geen
Autodienst: dhr. G. den Haan

AGENDA

zo 6 augustus 2017 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk