20 augustus - 8e Zondag van de Zomer

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Bestemming 1e collecte: Compassion
Creche: geen
Kindernevendienst: geen
Autodienst: dhr. G. den Haan

AGENDA

zo 20 augustus 2017 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk