Van de Voorzitter

Nieuws of overdenking door de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Han de Winde

Een zinkend schip of de schouders eronder?

In de afgelopen periode hebben we weer kunnen zien wat het betekent om “met velen de schouders eronder te zetten” voor onze Kleine Kerk. Tijdens verbouwing en restauratie van de kerk hebben we uiteindelijk 7 zondagen kerkdiensten gehouden in De Verdieping. Daarvoor werd door een wisselende groep vrijwilligers 7 zaterdagen De Verdieping ingericht en alles klaargezet en werd na de diensten met vereende krachten alles weer opgeruimd en in gewone opstelling teruggeplaatst.

Nadat de restauratiewerkzaamheden in de kerk waren afgerond en steigers verwijderd, is er door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om de kerk weer spic en span te krijgen, de laatste plinten, deuren en buizen te schilderen, apparatuur en de speeltafel van het orgel weer in orde te maken, zodat op 5 maart weer “gewoon” in onze Kleine Kerk gekerkt kon worden. Mijn grote dank gaat uit naar al diegenen die zich in deze periode zo enthousiast en loyaal hebben ingezet om dit alles mogelijk te maken!

Maar een kerkgemeente moet ook bestuurd worden. Er zijn veel “officiële” zaken te organiseren om de gemeente ook daadwerkelijk “levend” te houden. Financieel beheer, beheer en verhuur van gebouwen, de begraafplaats, het pastoraal werk, het diaconaat, het jeugdwerk. Er gebeurt veel, er wordt veel werk verzet, maar voor al dat werk en beheer moet ook verantwoordelijkheid worden genomen, zijn beslissingen en keuzes nodig en moet uiteindelijk ook verantwoording worden afgelegd in landelijk verband. En hier gaat het, beste mensen, niet goed!

Het bestuur en beheer van onze kerk is de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad. Daarbinnen zijn een aantal taken en bevoegdheden verdeeld over een aantal colleges met hun eigen kennis en expertise. Zoals al een aantal keren gemeld zijn er op dit moment in de Kerkenraad geen ouderling-kerkvoogden en bestaat het CvK (College van Kerkvoogden) op dit moment slechts uit de secretaris, Gertjan Poot. Gertjan doet geweldig werk en krijgt natuurlijk hulp, onder anderen van ondergetekende, maar ik hoef u niet uit te leggen dat deze situatie volstrekt onwenselijk is. In het CvK is het financieel en gebouwbeheer verankerd met de juiste expertise: zonder CvK gaat dit natuurlijk niet goed. Er is met kandidaat CvK-leden gesproken, tot nu toe zonder resultaat. 

Naast de vacatures in het CvK kent de Kerkenraad al meer dan een jaar twee vacatures voor ouderlingen in de Pastorale Raad. Ook dit is al diverse keren gemeld en er is met verschillende kandidaten gesproken, tot nu zonder resultaat. Binnen de Diaconie ontstaan aan het eind van dit kerkelijk seizoen vanwege het verlopen van de ambtstermijn, niet minder dan drie vacatures. En denkt u nou niet: men zou nog wel wat langer kunnen zitten dan één ambtstermijn. Verreweg de meeste Kerkenraadsleden hebben er al veel meer dan een ambtstermijn opzitten, júist omdat het vinden van opvolgers steeds moeilijker lijkt te worden. En ook uw voorzitter zal over een paar maanden stoppen met zijn bestuurlijke taken. 

Beste mensen, het is heel vervelend om te moeten constateren, maar er dreigt voor onze Kleine Kerk een bestuurlijk onmogelijke situatie te ontstaan. Als werkelijk niemand de verantwoordelijkheid wil nemen die nodig is om onze kerk bestuurlijk en beleidsmatig in goede banen proberen te leiden, dan raken we vanzelf uit koers. Het heeft geen zin om ons te verschuilen achter redeneringen als “een landelijke trend”. Het gaat niet om onszelf, wij bouwen aan Gods Kerk, een lichtend voorbeeld van God’s Koninkrijk in onze eigen omgeving. Dat is Samen aan het Werk en niet elkaar in de kou laten staan!

Hierbij mijn dringende oproep aan ons allen: bespreek deze situatie met elkaar, zorg voor een verantwoorde invulling van taken en stuur de Kerkenraad niet weer met kluiten in het riet!