• Mededeling begraafplaats Kleine Kerk

Mededeling begraafplaats Kleine Kerk

De rechthebbenden van de graven op de begraafplaats bij de Kleine Kerk te Voorhout, bekend onder de nummers 58 L en 100 L (zie plattegrond), of ieder ander die informatie over deze graven kan verstrekken, worden dringend verzocht contact op te nemen met de beheerder en administrateur van de begraafplaats, telefoon 06-21433209.
Dit in verband met ex artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging. Rechthebbenden krijgen gedurende 1 jaar de tijd om te reageren. Doen zij dit niet, dan kan het graf worden vrijgegeven. Inmiddels zijn er bij de betreffende graven al bordjes geplaatst, en is de mededeling opgehangen in de twee publicatieborden bij beide trappen die toegang verlenen tot de begraafplaats.