13 december - 3e Zondag van Advent

10:00 uur: Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. J.W. van den Berg
Crèche: kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6, direct om 10:00 uur bij De Verdieping
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

Een aangepaste dienst vanuit de Kleine Kerk. Voor het bijwonen van deze dienst in de kerk dient u een week voor de dienst te reserveren via deze reserverings-website. U kunt tot uiterlijk zaterdagavond 18:00 uur uw reservering doorgeven. De dienst wordt ook uitgezonden via de 
Kerkomroep

U kunt digitaal een bijdrage doen voor de collecten via onderstaande links:

U kunt uw bijdrage voor de collecte zelf overmaken naar:

  • voor de Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59 o.v..v. 'collecte 13-12-2020'
  • voor de Kerk (CvK): NL85 RABO 0373 7311 83

AGENDA

zo 13 december 2020 10:00-11:00u
reserveren via deze reserverings-website
Locatie: De Kleine Kerk