Kerkdiensten tijdens lockdown

Op dinsdag 15 december jl is ons land, als gevolg van het grote aantal besmettingen, in een lockdown gekomen. Ook in Teylingen zijn momenteel veel besmettingen. In verband met de ernst van de situatie heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten vanuit ons kerkgebouw vooralsnog niet meer voor kerkgangers toegankelijk zijn, maar dat deze diensten slechts via de kerkomroep te beluisteren zullen zijn. Dit geldt voor alle kerkdiensten, met uitzondering van eventuele uitvaartdiensten en de afscheidsdienst van ds. Joep van den Berg op 3 januari a.s..

Gezien het zeer speciale karakter van de afscheidsdienst heeft de kerkenraad gemeend hiervoor éénmalig een uitzondering te moeten maken. De afscheidsdienst zal wel beperkt worden tot ons kerkgebouw, waarbij niet langer gebruik zal worden gemaakt van de 2e locatie De Verdieping. Dit impliceert dat slechts 30 personen (excl. predikant, organist, koster etc) de dienst kunnen bijwonen, waarbij vanzelfsprekend wel 1,5 meter afstand zal worden bewaard. Degenen die al voor de afscheidsdienst hebben gereserveerd krijgen persoonlijk een bericht. Er worden geen nieuwe reserveringen meer aangenomen. De na afloop beoogde samenkomst in de tuin van Het Boerhaavehuis wordt helaas ook geschrapt.
De kerkenraad spant zich in om de afscheidsdienst ook online via een beeld- en geluidsverbinding te kunnen laten bijwonen. Dit zal nader worden uitgewerkt en gecommuniceerd.

Het spijt ons zeer dat wij tot deze maatregelen hebben moeten overgaan, maar wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze zware tijden. Wij hopen hiervoor op uw begrip.