28 februari - Zondag Reminiscere (Gedenk uw barmhartigheden)

10.00 uur: mevr. J. van der Vis
Bestemming 1e collecte: Hart voor Haïti

In verband met de coronamaatregelen, is deze kerkdienst slechts via de kerkomroep te beluisteren.

Voor de collecten kunt u digitaal een bijdrage doen:
  • voor de diaconale collecte via.de volgende link: collecte Hart voor Haïti
    of via overboeking op NL40 RABO 0373 7395 59 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorhout
    onder vermelding van 'collecte 28-02-2021' 
  • voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk via de volgende link: kerkelijke collecte
    of via overboeking op NL85 RABO 0373 7311 83 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Voorhout

AGENDA

zo 28 februari 2021 10:00-11:00u
slechts via de kerkomroep te beluisteren
Locatie: De Kleine Kerk