Kerkdiensten via YouTube

Na vanaf 21 februari jl. te hebben getest worden met ingang van de paasdiensten onze kerkdiensten met onze eigen apparatuur gestreamd. Met de aangeschafte apparatuur kunnen onze kerkdiensten live en ook achteraf met beeld en geluid via ons YouTube kanaal “kleine kerk voorhout” worden gevolgd. De diensten blijven achteraf nog plm. 4 weken te bekijken. Ons YouTube kanaal vindt u hier.

Met de aangeschafte apparatuur is een bedrag van 7.000 euro gemoeid. Een actie om dit bedrag bij elkaar te brengen heeft inmiddels 5.800 euro opgebracht, zodat we hierin nog een kleine weg te gaan hebben. Wilt u ook een bijdrage doen? Dat kan door uw bijdrage over te maken op ons rekeningnr.  NL 85 RABO 0373 7311 83 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente, onder vermelding van “streaming”. Wij danken u hartelijk voor uw eventuele bijdrage!