9 mei - Zondag Rogate (Bidt)

10.00 uur: ds. P. Stam, Katwijk
Bestemming 1e collecte: Kerk in Actie - Noodhulp

In verband met de coronamaatregelen, is deze kerkdienst slechts via YouTube en de kerkomroep te bekijken en beluisteren.

Voor de collecten kunt u digitaal een bijdrage doen:
  • voor de diaconale collecte via.de volgende link: Kerk in Actie - Noodhulp
    of via overboeking op NL40 RABO 0373 7395 59 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorhout
    onder vermelding van 'collecte 09-05-2021' 
  • voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk via de volgende link: kerkelijke collecte
    of via overboeking op NL85 RABO 0373 7311 83 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Voorhout

AGENDA

zo 9 mei 2021 10:00-11:00u
via YouTube en de kerkomroep
Locatie: De Kleine Kerk