16 mei - Zondag Exaudi (Hoor)

10.00 uur: pastor Fred van der Louw, Heemstede
Bestemming 1e collecte: De Bakkerij

In verband met de coronamaatregelen, is deze kerkdienst slechts via YouTube en de kerkomroep te bekijken en beluisteren.

Voor de collecten kunt u digitaal een bijdrage doen:
  • voor de diaconale collecte via.de volgende link: De Bakkerij
    of via overboeking op NL40 RABO 0373 7395 59 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorhout
    onder vermelding van 'collecte 16-05-2021' 
  • voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk via de volgende link: kerkelijke collecte
    of via overboeking op NL85 RABO 0373 7311 83 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Voorhout

AGENDA

zo 16 mei 2021 10:00-11:00u
via YouTube en de kerkomroep
Locatie: De Kleine Kerk