11 juli - 3e Zondag van de zomer

10.00 uur: pastor Fred van der Louw, Heemskerk
Bestemming 1e collecte: Open Doors
Crèche: geen
Kindernevendienst: geen
Autodienst: dhr. G. den Haan

Vooraf reserveren via de reserveringswebsite. Deze kerkdienst is ook via YouTube en de kerkomroep te bekijken en beluisteren.

Voor de collecten kunt u digitaal een bijdrage doen:
  • voor de diaconale collecte via.de volgende link: Open Doors
    of via overboeking op NL40 RABO 0373 7395 59 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorhout
    onder vermelding van 'collecte 11-07-2021'
  • voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk via de volgende link: kerkelijke collecte
    of via overboeking op NL85 RABO 0373 7311 83 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Voorhout

AGENDA

zo 11 juli 2021 10:00-11:00u
vooraf reserveren via reserveringswebsite
Locatie: De Kleine Kerk