Kinder Neven Dienst is gestart

Hallo kinderen en ouders,

De Kinder Neven Dienst is weer gestart! De KND is voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar. We werken met het materiaal van Kind Op Zondag (www.kindopzondag.nl).

Ouders kunnen hun kinderen opgeven voor de KND bij het reserveren van een plaats in de kerk. De reserveringslink staat in de Zondagsbrief en op www.kleinekerk.nl vermeld.

De kinderen gaan tijdens de dienst eerst bij hun ouders zitten. Zij maken een deel van de kerkdienst mee. Voor de preek heeft de predikant een kort moment met de kinderen en daarna vertrekken de kinderen met de leiding naar hun eigen dienst in De Verdieping. Voor het einde van de dienst komen de kinderen de kerk weer in, zodat ook zij de zegen meekrijgen!

In de zomervakantie (25 juli t/m 29 augustus) is er geen KND.

Groetjes van de leiding van de Kinder Neven Dienst,

Noreen, Mirjam, Jacobiene, Robert-Jan en Esther