31 oktober - 7e Zondag van de herfst

10.00 uur: dhr. J. Anninga, Heinenoord
Bestemming 1e collecte: Project Diaconie: YMCA Rijswijk
Crèche: geen
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. W. Meijles

Vooraf reserveren via de reserveringswebsite. Deze kerkdienst is ook via YouTube en de kerkomroep te bekijken en beluisteren.

Voor de collecten kunt u digitaal een bijdrage doen:
  • voor de diaconale collecte via.de volgende link: Project Diaconie: YMCA Rijswijk
    of via overboeking op NL40 RABO 0373 7395 59 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorhout
    onder vermelding van 'collecte 31-10-2021'
  • voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk via de volgende link: kerkelijke collecte
    of via overboeking op NL85 RABO 0373 7311 83 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Voorhout

AGENDA

zo 31 oktober 2021 10:00-11:00u
vooraf reserveren via reserveringswebsite
Locatie: De Kleine Kerk