30 januari - 4e Zondag na Epifanie

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. P.J. van der Ende, Rijnsburg
1e collecte: The Children Left Behind
Crèche: geen
Kindernevendienst: geen

Deze kerkdienst is alleen online te volgen via YouTube.

U kunt de collectegelden afdragen:

via iDEAL:
  • Voor de diaconale collecte kunt u gebruik maken van de volgende link: diaconale collecte
  • Voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk kunt u gebruik maken van de volgende link: kerkelijke collecte
via overboeking::
  • Diaconie: NL40 RABO 0373 7395 59
    Graag het doel en/of de datum van de collecte vermelden
  • Kerk (CvK): NL85 RABO 0373 7311 83

AGENDA

zo 30 januari 2022 10:00-11:00u
alleen online te volgen via YouTube