Profielschets predikant/predikante

De Protestantse Gemeente Voorhout zoekt na het vertrek van haar predikant een opvolger/ster met een aanstelling voor 0,6 fte.

De kerkenraad zoekt geen duizendpoot, maar een predikant/predikante die zich allereerst geroepen weet door de Heer, gedreven door zijn Geest, de bijbel aanvaardt als Gods woord en past bij onze gemeente en zich thuis kan voelen in ons dorp.

Zie onder 'LEES MEER' voor een volledige profielschets en meer informatie over deze vacature.

De Protestantse Gemeente Voorhout kenmerkt zich door pluriformiteit en telt ongeveer 750 leden. Waarvan 50 tot 75 gemeenteleden regelmatig de zondagse erediensten bezoeken. Het kerkgebouw, de Kleine Kerk, staat in het centrum van het dorp. Voorhout heeft ca. 18.000 inwoners, maakt deel uit van de gemeente Teylingen (Voorhout, Sassenheim en Warmond) en ligt in de Bollenstreek. Het dorp heeft van oudsher een agrarische achtergrond, maar met de aanzienlijke nieuwbouw eind vorige eeuw is de diversiteit belangrijk toegenomen. Het dorp kent vele activiteiten en voorzieningen zoals een Oranjevereniging en een Carnavalsvereniging. Zo zijn er een aantal basisscholen en een regionale technische school. Daarnaast zijn er meerdere sportverenigingen en is er een redelijk winkelaanbod.
De PG Voorhout beschikt niet over een pastorie.

Wat wij zoeken is een predikant/predikante die onze kernwaarden en missie van harte onderschrijft en die:

  • Zichzelf herkent als herder en leraar van de gemeente en energiek de vrijwilligers kan inspireren.
  • Bijbelse verhalen vertaalt en verbindt met het leven van alledag.
  • Op inspirerende wijze pastoraal betrokken is met de oudere gemeenteleden.
  • In staat is om op moderne creatieve wijze verbinding te zoeken met de jeugd, jongvolwassenen en jonge gezinnen.
  • De gemeente onderwijst op diverse wijzen, zoals bijvoorbeeld in leerdiensten, bijbelcursussen, gebedsgroepen en catechisatie.
  • Het gezicht is van de PG Voorhout en zich als ambassadeur in het dorp opstelt.
  • Als bruggenbouwer verbinding zoekt met de Rooms-Katholieke kerk Bartholomeus en Kaleb (Baptisten Gemeente) en deel uitmaakt van het oecumenisch overleg.
Informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de Beroepingscommissie:
Michiel de Haan, telefoonnummer 06-46815373.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature, dan nodigen wij u van harte uit om een motivatiebrief te schrijven naar: Beroepingscommissie@kleinekerk.nl.

U ontvangt daarna spoedig een reactie van de Beroepingscommissie!

Wij kijken uit naar uw reactie!