10 juli - 1e Zondag van de Zomer

10:00 uur: eredienst
Voorganger: dhr. Bram Oudenampsen, Leiden
1e collecte: Open Doors
Crèche: 0 t/m 4 jaar, hier reserveren
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. R. Steenbergen

De dienst is ook online te volgen via YouTube.

U kunt de collectegelden afdragen via iDEAL of overboeking::

  • Voor de diaconale collecte kunt u gebruik maken van de volgende link: diaconale collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL40 RABO 0373 7395 59 (graag doel en/of datum collecte vermelden)
  • Voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk kunt u gebruik maken van de volgende link: kerkelijke collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0373 7311 83

AGENDA

zo 10 juli 2022 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk