14 augustus - 6e Zondag van de Zomer

10:00 uur: eredienst
Voorganger: ds. Hendrik Betting, Sassenheim
Kijk via: YouTube

1e collecte: Kerk in Actie - Zending
Crèche: zie geen crèche
Kindernevendienst: geen
Autodienst: dhr. G. den Haan

U kunt de collectegelden afdragen via iDEAL of overboeking::

  • Voor de diaconale collecte kunt u gebruik maken van de volgende link: diaconale collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL40 RABO 0373 7395 59 (graag doel en/of datum collecte vermelden)
  • Voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk kunt u gebruik maken van de volgende link: kerkelijke collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0373 7311 83

AGENDA

zo 14 augustus 2022 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk