28 augustus - 8e Zondag van de Zomer

10:00 uur: Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Annelies Moolenaar, Lisse
Kijk via: YouTube

1e collecte: Red een kind
Crèche: zie geen crèche
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Autodienst: dhr. W. Meijles

U kunt de collectegelden afdragen via iDEAL of overboeking::

  • Voor de diaconale collecte kunt u gebruik maken van de volgende link: diaconale collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL40 RABO 0373 7395 59 (graag doel en/of datum collecte vermelden)
  • Voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk kunt u gebruik maken van de volgende link: kerkelijke collecte
    of overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0373 7311 83

AGENDA

zo 28 augustus 2022 10:00-11:00u
Locatie: De Kleine Kerk