Begroting Diaconie 2023

De begroting 2023 van de Diaconie van de Kleine Kerk is in de kerkenraadsvergadering van 15 november 2022 besproken en in concept vastgesteld. De Diaconie stelt u in de gelegenheid eventuele vragen te stellen en uw mening over de begroting te geven.

Daartoe wordt de begroting voor u ter inzage gelegd. Inzage in de begroting van de Diaconie is te verkrijgen via een email aan jaap@kleinekerk.nl (Jaap Meijvogel, penningmeester Diaconie). De begroting is ook in verkorte vorm op onze website geplaatst, zie Begroting Diaconie 2023. Graag willen wij vragen uw vragen/mening uiterlijk 3 december a.s. per email aan de penningmeester van de Diaconie (jaap@kleinekerk.nl) kenbaar te maken met een kopie aan de scriba van de Kleine Kerk (scriba@kleinekerk.nl).