Van de Predikant

Maandelijkse overdenking door de predikant van onze gemeente, ds. Joep van den Berg.

Meditatie Jesaja 1

Zalig Kerstfeest
De onvermijdelijke os en ezel uit het Kerstevangelie komen uit Jesaja. In het Hebreeuws staat er ‘Sjoor weChamoor’ dat wij herkennen in ons woord ‘Schorriemorrie’.

Maar eeuwen later staat dit schorriemorrie, de os en de ezel, in de stal van Bethlehem: ‘huis van brood’. Het levengevende brood; het brood des levens dat de diepe, geestelijke honger van ons mensen volledig stilt. Deze Immanuel zal vol zijn van de Geest van God. En die Heilige Geest is erop gericht om recht te verschaffen aan ontrechten, bevrijding van gevangenen en de ogen van blinden te openen. Hij zal zijn een bron van eindeloze vrede omdat Hij het hart van mensen zal brengen tot vertrouwen in hun bron van redding en heil.

Deze bron, deze Vredevorst, is Jezus Christus die vol was van de Heilige Geest en in wie vele Joden gingen geloven. Zonder de Heilige Geest kun je niet zien en begrijpen wie Jezus is en waarom Hij door God gezonden is als Messias, als de gezalfde Koning. En helemaal kun je niet zien en begrijpen waarom Hij moest sterven en uit de dood moest opstaan. Waarom het nodig was dat God zich met de wereld verzoent door het sterven van zijn Zoon. Uiteindelijk is het God zelf die openbaart aan een mens wie Jezus is en waarom je in Hem zou gaan geloven. Gewoon Joodse verhalen.
 
Door die verhalen moeten wij iets gaan zien en iets gaan ervaren en beleven. Wij mensen zitten helemaal niet te wachten op een nieuw teken. Wij hebben het juist zo goed voor elkaar met ons geordende leven in en buiten de kerk. Maar wij gaan voelen en zien dat er een andere kracht aan het werk is dan de gewone, menselijke krachten. Wees erop bedacht en verwacht het wonder van God. Hier zijn niet alleen een man en een vrouw aan het werk. Nee, God is in hen aan het werk. Wat wij, als gelovige en als gemeente, iedere keer weer moeten gaan zien is hoe God aan het werk is.
 
Er is veel in de wereld van vandaag om bezorgd over te zijn. Er is misschien van alles aan de hand in ons eigen leven, wat maakt dat je horizon even niet zo weids is en het uitzicht niet geweldig. Waar vind je dan de moed, de innerlijke kracht, om toch ruimte te scheppen en ruimte te hoeden?
Wees niet bang, want God gaat iets nieuws beginnen. Daarbij: het kind, het teken van Gods nieuwe begin, zoals ieder kind altijd een teken is van het nieuwe begin. Het kind zal Jezus heten. God bevrijdt, schept ruimte tussen mensen voor een nieuw begin, voor een nieuwe toekomst met nieuwe mogelijkheden, door het oude verstarde op te ruimen. God bevrijdt van zonden. Dat zegt de engel. De boodschapper van God.

Gezegende Kerstdagen!