Van de Predikant

Ds. Hedda Klip

Stagiaire
Vanaf oktober 2023 tot maart 2024 zal Annie de Jong, een stagiaire van Windesheim, regelmatig in onze kerkdiensten zijn. Zij moet ter afronding van haar studie delen van kerkdiensten verzorgen. Zo zal zij op de eerste zondag van oktober haar allereerste preek houden in een kerkdienst die verder door mij geleid wordt. Spannend voor haar! Annie woont ook in Leiden.

Persoonlijk
Mijn echtgenoot Owe Boersma, die nu nog werkt in Berlijn bij Brot für die Welt, wordt vanaf 1 oktober pastor bij de Ekklesia in Leiden. De Ekklesia is een oecumenische, kerkelijke vereniging. Mensen uit allerlei kerken zijn daar lid van. Dat past goed bij Owe’s specialisme, oecumene. Hij vindt het fijn zijn werkende leven af te sluiten met een baan in een gemeente, het grondvlak van de kerk. Als familie zijn we natuurlijk blij en dankbaar dat hij in Nederland komt werken, op loopafstand van ons huis. Voor wie het leuk vindt zijn bevestigingsdienst bij te wonen: die is op zondag 8 oktober om 12.00 uur in de Hooglandse Kerk. Aanmelden is niet nodig.

Geboren
Er is een nieuw gemeentelid geboren! We verwelkomen Nora Renée Hartvelt, geboren op 5 augustus 2023. Van harte gefeliciteerd, Monique en Tim, met jullie dochter!

Lief en leed
Als ik dit schrijf, is Reina net opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar gelukkig weer thuis. Het gaat haar goed. Ook de heer Jongbloed is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Andere gemeenteleden ondergaan behandelingen. We denken aan de zieken in onze persoonlijke gebeden, ook aan de zieken thuis.

In memoriam Ida Maclean-Buikema
18 juli 1934 – 10 augustus 2023
Ida Buikema werd geboren op de boerderij in Groningen in een groot en gezellig gezin van vijf meisjes en één jongen. Ze keek terug op een mooie jeugd, heerlijk buiten. Het was een hele overgang toen ze van het kleine dorp in Groningen verhuisde naar Voorburg, waar haar zus Ans al woonde, om op kantoor te werken in Den Haag. Dat leven in de grote stad was totaal anders. Kleurrijk. Veel cultuur, veel leven. Het waren mooie jaren in de jaren vijftig en zestig in Den Haag. Ida ging uit met collega´s en vriendinnen, de stad in. Met haar beste vriendin Ineke op vakantie. Ze heeft ervan genoten.

Op een dag kwam ze een Schot tegen, Alexander Campbell Maclean. Ze trouwden op 31 mei 1974. Zo kwam zij in Voorhout terecht. Hun kinderen Yvonne en Robert groeiden in Voorhout op. Helaas werd het leven moeilijk toen eind 1984 haar man stierf. Dat was een zware tijd, waar ze, gesterkt door haar geloof in God, doorheen is gekomen.

Een aantal jaren later kwam ze Tony tegen. Ze hebben dertig goede en gezellige jaren samen gehad. Ze trokken er veel samen op uit. De kleinkinderen werden geboren, van wie ze veel hield. Begin 2020 ging haar gezondheid helaas achteruit. In mei dit jaar verhuisde ze naar het Gerto, waar ze nog enkele goede maanden heeft gehad. Ze praatte met iedereen en genoot van de gezamenlijke activiteiten. Zondag 6 augustus ging ze achteruit. Ze werd even opgenomen in het ziekenhuis, maar daar konden ze niets meer voor haar doen. Zo is ze donderdag 10 augustus overleden, in haar woning in het Gerto, nadat ze van Tony en haar kinderen en kleinkinderen afscheid had genomen. We hebben haar op woensdag 16 augustus herdacht in de kerk en naar haar laatste rustplaats gebracht.

Wie zich door God alleen laat leiden,
Enkel van Hem zijn heil verwacht,
Weet Hem nabij, ook in de tijden
Die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Bereikbaarheid
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak.

Hartelijke groet en graag tot ziens.