Van de Predikant

Maandelijkse overdenking door de predikant van onze gemeente, 
ds. Joep van den Berg.

Johannes 2: Bruiloft in Kana

Een bruiloftsfeest: Dat is ook mooi. Een bruiloft, een huwelijk: dat is het feest van het verbond. Twee mensen die met elkaar een trouwverbond sluiten en daarom hun medemensen laten delen in hun vreugde daarover. Het is een rite, de passage ook: een overgang van het oude naar het nieuwe, het is een nieuw begin. Het is een zich wenden - hoopvol, vol verwachting - tot de toekomst.

En hoe gaat dat in het Midden-Oosten: dat moet gevierd worden, daar moet op gedronken worden, acht dagen lang. Spijs en drank in overvloed. Men is blij met de blijden, het kan niet op.
Maar ineens - dramatische wending - zijn er moeilijkheden.
De feestvreugde kan niet op, de wijn wel. En Maria, de moeder van Jezus, trekt zich dit aan. Zij voelt zich verantwoordelijk voor de gang van zaken.
Ik zie met de kerk van eeuwen Maria pars pro toto voor het volk van God.
 
Haar meningsverschil met Jezus is een conflict van alle tijden: wanneer zal God redden. De wijn raakt op. Hoe moet het nou verder. God, doe er toch eens iets aan. En we melden het, net als Maria: ‘Heer, de wijn van ons leven raakt op’.
En net als bij Maria kan het dan gaan vonken, tot op de breuk af, maar wij doen er goed aan net als Maria om toch te blijven verwachten dat Hij redden zal, ook als wij afwijzing ervaren, ons op onze plaats gezet voelen. Van hem zal het toch moeten komen, die redding van ons leven. Onszelf redden kunnen we niet.
 
En dan gebeurt het: Op het bruiloftsfeest, feest van het verbond, zinnebeeld ook van Gods trouwverbond met zijn volk, op dat feest waren 6 stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Volgens de goddelijke wet moesten de Joden zich geregeld reinigen, bij het binnen en buiten gaan, bij het eten, bij een feest, ja bij elke plechtigheid. Daarvoor stonden die vaten daar, 6 stuks, elk goed voor zo’n 100 liter water. Uitgaande van 2 of 3 metreten zijn dat ongeveer 670 tot 930 flessen wijn. Een paar dozen wijn: een stuk of 150.
 
En dan gebeurt het teken, dat het beginsel is van alle tekenen. Als Jezus de tijd vervuld acht, de ure gekomen, dan geeft hij opdracht om de vaten te vullen tot de rand. Op zijn tijd!
Boordevol zijn ze, boordevol water om de geboden Gods te houden, om de gerechtigheid der wet te vervullen, om het trouwverbond te bevestigen. En precies daar doet Jezus zijn eerste wonder, het begin van de tekenen.
 
Niets is nog duidelijk, niets is er nog geopenbaard. Pas als de leider van het bruiloftsfeest het water heeft geproefd, openbaart zich de heerlijkheid des Heren. Het blijkt wijn te zijn.
Geschokt is hij nu, dat hier, terwijl de wijn allang royaal vloeide en de meeste feestgangers al in zekere staat van beschonkenheid verkeerden, nu opeens een grand-cru wordt geserveerd.
Hij kan er niet bij. Wie schenkt nu de beste wijn het laatst? Wat voor een raar en eigenaardig bruiloftsfeest is dit, dat eerst lijkt te mislukken maar nu op het laatst zo wonderbaarlijk wordt gered?
Is dit niet het feest van het verbond tussen God en zijn volk.
 
Zo verkondigt Johannes ons het diepste geheim van Gods Koninkrijk in dit eenvoudige verhaal van de dorpsbruiloft te Kana in Galilea, waar de wijn opraakte, het feest in gedrang kwam en waar – Godzijdank – ook Jezus aanwezig wilde zijn.