Van de Predikant

Overdenking van ds. Hedda Klip

Het is nu al weer meer dan een maand geleden dat ik bevestigd werd als gemeentepredikant in Voorhout en ik ben druk bezig met de kennismakingsbezoeken. Fijn om u thuis te treffen en te leren kennen! Natuurlijk is het onmogelijk om de hele gemeente binnen een paar maanden te leren kennen, dus mocht u om wat voor reden dan ook graag sneller bezoek willen hebben, mailt u mij dan even of belt of appt u mij.

In deze vastentijd leven we toe naar Pasen. Deze veertig dagen vormen een periode van bezinning. Daarom is de liturgische kleur ook paars. Het is voor ons protestanten niet gebruikelijk om te vasten, maar van iets afzien kan ons bewuster doen leven. Wat dat is, kunnen we zelf kiezen. Voor de één is dat alcohol, voor de ander chips of snoep. En je kunt ook denken aan wat minder op je mobiele telefoon kijken. Zo proberen we in de veertigdagentijd intenser stil te staan bij ons geloof en bij de weg van Jezus.
Er is een voorbereidingsgroep gevormd om samen te brainstormen over teksten en liederen voor de vieringen in de stille week. In de stille week lezen we uit één evangelie, doorlopend.

Op Witte Donderdag willen we het Avondmaal vieren, in gedachtenis aan het laatste Avondmaal van Jezus. Dat willen we weer graag staand in een kring doen. Op 5 maart hebben we als gemeente ook al het Heilig Avondmaal in een kring gevierd en dat is goed bevallen. We hebben ook wat mogelijke verbeterpunten meegenomen. U kunt die natuurlijk zelf ook altijd aan mij doorgeven. Amateurmusici, jong en oud, kunnen zich ook bij mij of een kerkenraadslid melden. Niet alleen in de stille week, maar ook in andere kerkdiensten is hun bijdrage welkom.
Op Goede Vrijdag staat het evangelie centraal. We lezen de teksten over het lijden en sterven van Jezus. We denken na over de betekenis van het kruis in ons eigen leven.
In de Paasnacht gaat mijn echtgenoot voor. Dat deed hij ook al in mijn vorige gemeente, Berkel en Rodenrijs. Dat is fijn, omdat we op deze manier de eenheid van deze kerkdiensten behouden. We zullen de Paasnachtviering en Paasmorgendienst onderling goed afstemmen.

Omdat het orgel dit jaar zijn tienjarig jubileum viert, willen we in de kerkdienst van 23 april het orgel centraal stellen in een zangdienst. Dat wordt dus geen traditionele kerkdienst met een preek, maar een dienst waarin vooral veel gezongen wordt, afgewisseld met gedichten en teksten en bijdragen van de kinderen en jongeren.

Op de vrijdag ervoor, op 21 april, vindt er een benefietconcert plaats in de katholieke kerk, waarover u elders in leest.
Op maandag 1 mei om 19.30 uur is er een gespreksavond in huis Overbosch, onder leiding van een ouderling en mij, over een Bijbels thema. De bewoners van Overbosch krijgen hiervoor een uitnodiging.