Van de Predikant

Ds. Hedda Klip

Bij de diensten
Op zondag 19 mei vieren we Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, die ons verbindt met God en met elkaar. Een week later, zondag Trinitatis 26 mei, is er een oecumenische openluchtviering op het plein voor de RK kerk. Samen met de katholieke parochie en de baptistengemeente Kaleb belijden we en vieren we dat we samen christen zijn. Daar durven we voor uit te komen! Vorig jaar was dat een hele inspirerende viering waar honderden mensen op af kwamen. We moesten steeds meer stoelen bijzetten. Ook voorbijgangers bleven even staan om te luisteren. We hopen dit jaar ook op een goede viering en zonnig weer!
Op 23 juni vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal.

Taizé
De tweede Taizé-viering vindt plaats op zondag 16 juni 19.00 uur in de Kleine Kerk. We lezen teksten, zingen liederen, bidden en zijn stil met elkaar. Bert heeft een prachtig Taizé-kruis gemaakt, dat we op de tafel zetten.

Liedboek
We hebben een licentie genomen op een tweede liedboek, Hemelhoog, waarin meer opwekkingsliederen en Engelse liederen staan. In de diensten vermengen we graag de verschillende tradities, het klassieke kerklied, met liederen uit de wereldkerk, modernere liederen en opwekking. Met dit tweede liedboek erbij hebben we wat meer keus.

Avondmaalsviering op de BNS op 23 juni
Er wonen nu best veel gemeenteleden op het terrein van de BNS, waarvan verschillenden de diensten online meebeleven. We willen hun graag de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het Avondmaal. Daarom zullen een ouderling, diaken en ik na de dienst in de kerk naar de BNS gaan om het Heilig Avondmaal uit te delen. We komen bij elkaar in de kapel van de BNS achter de bibliotheek. Daar vindt een korte viering plaats, zonder verkondiging, met een inleidende tekst, gebed en het delen van brood en wijn. Als het goed is, hebben de deelnemers de dienst van het woord al online meebeleefd. Wij proberen om 11.20 in de kapel te zijn.

Gesprekskring
Op dinsdag 9 juli is de afsluitende bijeenkomst van de gesprekskring in de Verdieping, om 10.00 uur. We lezen verder in de Wijsheidsboeken. Opgave kan bij mij. U kunt ook gewoon binnenlopen.
Op maandag 24 juni komt de gesprekskring Overbosch voor de laatste keer van dit seizoen bij elkaar, om 19.30 uur in Park Overbosch. Iedereen is welkom. In verband met de mee te nemen koffie en thee graag opgave bij Hanny Segaar of bij mij.

Spiritueel wandelen
Op 9 juni is er weer de mogelijkheid om voorafgaand aan de dienst een spirituele wandeling te maken. We starten om 9.00 uur bij de kerk. De wandeling duurt ongeveer een half uur. Mocht er iemand zijn, die ook wel eens de tekst voor de spirituele wandeling wil voorbereiden, graag melden bij mij.

Lief en leed
Marije is gelukkig weer thuis na een geslaagde operatie. Margo staat voor een reeks behandelingen. We wensen haar veel sterkte. We denken aan de zieken in onze gebeden en leven met hen mee. We bidden dat God bij ons is in onze zorgen en problemen: In uw handen leg ik mijn hart. Onrustig is mijn hart totdat het rust in U. (uit een gebed van Huub Oosterhuis)

Bereikbaarheid
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt mij ook altijd bellen of mailen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs.