Van de Predikant

Maandelijkse overdenking door de predikant van onze gemeente, 
ds. Joep van den Berg.

Johannes 1

Meditatie: Jezus, de glorie van zijn Vader
“Niemand heeft ooit God gezien”: deze woorden van Johannes plonsen als een zware steen in de troebele vijver van onze godsdiensten. Toch bedoelt Johannes hier niet, dat God dus niet bestaat. Hij bedoelt: God is God. Hij is de Schepper van alles wat bestaat. Maar als Schepper valt hij dus niet samen met alles wat bestaat. Want hij is nu juist de schepper. Hij is God. Hij is geen object, geen entiteit, binnen onze wereld. Zoals ook een schilder niet samenvalt met zijn schilderij. De schilder zelf kun je niet in dat schilderij tegenkomen. Hoe goed je ook kijkt en hoeveel je ook redeneert.

En dat is nu precies wat Johannes ons wil laten zien in zijn evangelie: hij heeft God gezien. God is naar ons toegekomen. En dan heeft hij het over Jezus. Johannes zegt dat zo: “....wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader”. Zijn grootheid. Zijn glorie. Zijn uitstraling. Zijn gewicht. Zijn kracht. Johannes bedoelt: Jezus is als een gewoon kind op aarde geboren. Wij hebben met hem als een gewone man door Israël gezworven. Hij is als een zwakke sterveling aan een kruis geslagen en gestorven. Hij was zwak en kwetsbaar als een wolk. Hij heeft doden opgewekt. Hij is zelf opgestaan uit de dood.

We hebben het gezien met onze eigen ogen: zijn glorie, zijn grootheid. Te veel om op te schrijven. En als we het niet gezien hadden, hadden we ook het nooit geloofd! En in al die wonderen leek hij sprekend op God de Vader. Er was zoveel van God te zien in Jezus. Johannes heeft nog meer gezien. Hij heeft ook de waarheid en goedheid van God in Jezus zien stralen. “Zijn goedheid, zijn genade voor ons, is gewoonweg overstelpend geweest”, zegt hij.
“Als ik het niet gezien had met mijn eigen ogen, had ik het ook nooit geloofd!”, wil Johannes zeggen. “Maar als ik het nu wel gezien heb en als het nu wel gebeurd is, wat zegt dat dan over God?”. Johannes wil dus dat je het omdraait. Mensen redeneren: “Dat kan niet en dus is het niet gebeurd”. Johannes zegt: “Het is wel gebeurd. Ik heb het gezien! Nu moet ik mijn ideeën, mijn wensdromen over God en mijn wereld wel bijstellen!”
 
Hij heeft nog meer gezien: deze grote zoon van God is mens geworden. Hij is als klein kindje geboren in Bethlehem. Kerst! Geboren zoals ieder mens aan de grote reis door het leven begint. Hij schrijft: “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen”. Die aan het hart van de Vader rust. Dat tekent de liefde tussen de Vader in de zoon. Dat is Kerst. De geboorte van dit kind breekt onze vertrouwde wereld open. Hij komt dan ook van God.