Van de Predikant

Ds. Hedda Klip

Bij de diensten
Op zondag 11 februari vieren we het Heilig Avondmaal. We hebben daar de juiste vorm nog niet voor gevonden, zoals u heeft gemerkt. We zijn allemaal heel blij met ons Kleine Kerkje, maar hier lopen we een beetje tegen de grenzen van de ruimte op. Probleem is dat de stoelen niet allemaal los mogen staan. De diakenen, de ouderlingen en ik gaan binnenkort in gesprek hoe het beter zou kunnen. Mocht u suggesties hebben, die zijn erg welkom. Deze keer in februari vieren we het zoals u gewend was, lopend langs de tafel. Er is geen collecte aan tafel. De zondag erna begint de veertigdagentijd. De liturgische kleur verandert naar paars, de kleur van inkeer en geestelijke voorbereiding.

Bible Basics
Waarschijnlijk heeft u gemerkt, dat de kindernevendienst een andere methode gebruikt. Ze zijn overgestapt naar Bible Basics van het NBG. Die methode heeft het voordeel dat de kinderen zo de hele Bijbel doorgaan en de kernteksten van ons geloof leren kennen. Ze volgen dus niet meer het oecumenisch leesrooster. Op de zondagen dat ik voorga, probeer ik dezelfde teksten te behandelen, zodat ouders en kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Gastpredikanten zijn natuurlijk vrij in hun tekstkeuze. De eerste twee zondagen van februari behandelt Bible Basics Ruth. In de veertigdagentijd gaan ze over op Petrus. “Met Petrus op weg naar Pasen”, heet het programma. De werkvormen zijn heel creatief en aansprekend.

Taizé-vieringen
In maart hopen we samen met de RK parochie de eerste Taizé-viering te organiseren. Binnenkort leggen we de data vast. U hoort van mij.

Spiritueel wandelen
Zondag 28 januari zijn we wat eerder in de kerk gekomen, om voorafgaand aan de dienst met elkaar te wandelen en na te denken over de herdichting van psalm 8 door Huub Oosterhuis. We willen dat vaker gaan doen, dus ik prik hierbij maar direct een volgende datum. Dat is zondag 10 maart, zondag Laetare, verheugt u. Een mooie zondag voor een wandeling! We verzamelen bij de kerk om 9.00 uur. Ik zal zorgen voor een tekst, met eventueel vragen om over na te denken. We wandelen een half uurtje. Daarna staat de koffie klaar.

Bastiaan Ragas
Op de kerk-app heeft u het al gelezen: de gezamenlijke kerken organiseren in Lisse een voorstelling van Bastiaan Ragas over de Bijbel, “In Gods Naam”, op maandag 11 maart. Mocht er voldoende belangstelling voor zijn, dan kunnen we met enkele gemeentes een nabespreking organiseren. Ik hoor graag uw reacties.

Gesprekskring
Op maandag 18 maart om 19.30 uur komt de gesprekskring in Park Overbosch bij elkaar. Iedereen welkom. Ivm de mee te nemen koffie en thee graag opgave bij Hanny Segaar of bij mij.
Op 20 februari zullen we de tweede bijeenkomst houden van de gesprekskring in de Verdieping, om 10.00 uur. Opgave kan bij mij. U kunt ook gewoon binnenlopen.

Lief en leed
Er zijn gemeenteleden die behandeld worden of wachten op een behandeling. Anderen leven met ziekte. We denken aan hen in onze gebeden en proberen hen nabij te zijn.

Bereikbaarheid
U kunt mij altijd bereiken via het nummer van het kerkelijk bureau, 0252-232168, of via mail dominee@kleinekerk.nl. Graag even een berichtje als u langs wil komen in het kerkelijk bureau, dan maken we een afspraak. U kunt mij ook altijd bellen voor een huisbezoek. Ik kom graag langs.

Hartelijke groeten
Ds. Hedda Klip