Beleid en Visie

In 2018/2019 is het beleid van de Protestantse Gemeente Voorhout voor de komende jaren vastgesteld. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 6 januari 2019 zijn zowel het beleidsplan 2018-2022 als de werkplannen 2018-2019 gepresenteerd aan de gemeente. Bijgaand vindt u ditĀ beleidsdocument: