Beleid en Visie

In 2012 is het beleid van de Protestantse Gemeente Voorhout voor de komende jaren vastgesteld. Bijgaand enige beleidsdocumenten: