Scribaat en Kerkelijk Bureau

Het scribaat wordt in onze kerkgemeenschap verzorgd door een ambtsdrager met een bijzondere opdracht en een aantal medewerkers van het kerkelijk bureau. Het scribaat houdt zich onder andere bezig met het voorbereiden van de vergaderingen van het Moderamen en de Kerkenraad en de communicatie vanuit deze overlegorganen naar de gemeente en buiten de Gemeente.

Algemeen scribaat: mw. K. Vliegenthart
Te bereiken via scriba@kleinekerk.nl

Op het Kerkelijk Bureau kunt u uw administratieve zaken (ledenadministratie) regelen en collectebonnen kopen. Het Kerkelijk Bureau is verder de plaats waar u terecht kunt met al uw vragen en opmerkingen met betrekking tot de gang van zaken in onze kerkgemeenschap. Als de medewerkers uw vragen niet persoonlijk kunnen beantwoorden, zullen zij u verwijzen naar de juiste persoon.

p/a dr. Aletta Jacobslaan 1, 2215 LD Voorhout

Tel: 0252-232168
Email: kerkelijkbureau@kleinekerk.nl

Ledenadministratie: mevr. W. en dhr. M. an Egmond (ledenaministratie@kleinekerk.nl)

Op het Kerkelijk Bureau ligt een geprinte versie van Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland ter inzage c.q. uitlening. Dit is voornamelijk bedoeld voor mensen die geen internetaansluiting hebben.

Op www.pkn.nl is de volledige versie van de Kerkorde en Ordinanties namelijk ook te vinden.