Pastorale Raad

Wat doet de raad?
De kerkgemeenschap wil er zijn voor mensen. Wanneer u graag bezoek wenst, dan kan dat natuurlijk.
Ouderlingen, wijkbezoekers of de dominee zijn graag bereid een afspraak met u te maken. Bij u thuis, of ergens anders.

Ouderlingen en wijkbezoekers vormen samen de Pastorale Raad. De ouderlingen en wijkbezoekers hebben hun aandachtsgebied in een bepaald gedeelte van de gemeente volgens een wijkindeling. Zie hiervoor de wijkindeling Pastorale Raad.

In de vergadering van de Pastorale Raad en de Kerkenraad is het Werkplan 2016-2017 goedgekeurd.
U kunt het hieronder downloaden.

Hoe te bereiken?
De moeilijkste vraag is altijd: "Wie heeft waaraan behoefte?". Eén telefoontje of mailtje van uw kant is voldoende. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u weet dat een ander behoefte heeft aan een gesprek / bezoek.


De Pastorale Raad is als volgt te bereiken:
Protestantse Gemeente Voorhout
T.a.v. Pastorale Raad
Dr. Aletta Jacobslaan 1
2215 LD Voorhout
E-mail: pastoraleraad@kleinekerk.nl