Wijkindeling Pastorale Raad

Hieronder vindt u de wijkindeling en de wijkbezoekster die bij de betreffende wijk hoort.
Als u zelf nog geen bezoek krijgt en u zou dat wel graag willen of u kent iemand die graag bezoek wilt of u heeft behoefte aan meer informatie dan kunt u zich wenden tot de wijkbezoekster van de wijk of tot de voorzitter van de Pastorale Raad. U bent van harte welkom!