Kerkrentmeesters

Wat doet het college?
Het College van Kerkrentmeesters is belast met het beheer van de financiën en de zorg voor alle materiële aangelegenheden van de Kleine Kerk, voor zover deze niet aan de Diaconale Raad zijn toevertrouwd.
Naast het financieel reilen en zeilen van de kerkgemeenschap is het college bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de volgende zaken binnen de Kleine kerk: kosters, organisten, opname kerkdiensten, beheer en onderhoud kerkgebouw,  koffie schenken na de dienst, beheer kerkelijk centrum De Verdieping, onderhoud en gebruik van de begraafplaats en doopadministratie.

Wie zitten er in?
Indien volledig bezet bestaat het college uit kerkrentmeesters-ouderlingen (2) en kerkrentmeesters (2) en is te bereiken onder E-mail: cvk@kleinekerk.nl  Het College van Kerkrentmeesters wordt ondersteund door een administrateur.

Nadere info en producten treft u aan onder Financieel. >>