• Diaconie
  • Diaconie

Diaconie

Wat doet de Diaconie?
Behalve geestelijke bijstand staat de Kleine Kerk ook hen bij die moeilijk aansluiting kunnen vinden in het maatschappelijk leven, en die minder bedeeld zijn. Dit doen we door landelijke, regionale of lokale diaconale projecten te steunen of door mensen individueel bij te staan.

Ook in 2023 maken wij ons weer sterk voor anderen. De Diaconale Raad heeft besloten om het project Voedselbank Teylingen dit jaar te ondersteunen. Onder 'Lees meer' kunt u hier meer over lezen.

Het project Voedselbank Teylingen hebben we gekozen omdat er toch veel stille armoede is. Veel mensen durven niet om hulp te vragen. De Voedselbank zorgt in ieder geval dat er een maaltijd gekookt kan worden.