• Diaconie
  • Diaconie

Diaconie

Wat doet de Diaconie?
Behalve geestelijke bijstand staat de Kleine Kerk ook hen bij die moeilijk aansluiting kunnen vinden in het maatschappelijk leven, en die minder bedeeld zijn. Dit doen we door landelijke, regionale of lokale diaconale projecten te steunen of door mensen individueel bij te staan.

Ook in 2019 maken wij ons weer sterk voor anderen. De Diaconale Raad heeft besloten om het project 'Geef voor Gambia' dit jaar te ondersteunen.

In september 2018 was de Communicatie Commissie bij elkaar om de Geloofsbrief te maken. Het onderwerp van de Geloofsbrief was ”Heb je naaste lief”.
In de Geloofsbrief werd verteld hoe de tante van Esther de Jong alles in Nederland achter zich liet en ging helpen in Gambia. De Diaconie vond dit zo’n mooi en inspirerend verhaal dat we besloten dat ons diaconale project 'Geef voor Gambia' zou worden.

Op 17 maart 2019 is een marktkraam neergezet in De Verdieping waar allerlei producten konden worden gekocht die hard nodig zijn in Gambia. Zoals rijst, babykleertjes, producten om ondervoede kinderen aan te laten sterken, schoolspullen, medicatie, eigenlijk te veel om op te noemen.

In 2019 worden mogelijk nog meer acties op touw gezet zodat er een mooi bedrag kan worden overgemaakt voor Gambia.

We hopen op uw financiële steun.