Jeugdraad

Wat doet de Jeugdraad?
De Jeugdraad is verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk in de Kleine Kerk. Tot 1999 maakte het jeugdwerk deel uit van de Pastorale Raad. Sinds 1999 is de Jeugdraad als zelfstandig vierde college in de kerkelijke organisatie opgenomen. Hieruit mag blijken dat onze kerkgemeenschap veel belang hecht aan het jeugd- en jongerenwerk.De Jeugdraad coördineert alle jeugd- en jongerenactiviteiten in de kerkgemeenschap. Tevens worden het Moderamen en de Kerkenraad door de Jeugdraad geïnformeerd en geadviseerd met betrekking tot het jeugdwerk. De jeugdouderlingen van de Jeugdraad hebben zitting in het Moderamen en de Kerkenraad waardoor communicatie van en naar de Jeugdraad gewaarborgd is.

Wie zitten er in?
De Jeugdraad is samengesteld uit de voorzitters van de hierna genoemde jeugdcommissies, en verder twee jeugdouderlingen, een voorzitter, een penningmeester, en een secretaris. De volgende commissies behoren tot de Jeugdraad: Kindercrèche, Kindernevendienst, Rock Solid, Tienerkerk.

Hoe te bereiken?
Postadres:
Protestantse Gemeente Voorhout
T.a.v. Jeugdraad
Dr. Aletta Jacobslaan 1
2215 LD Voorhout

Jeugdouderling:
vacant
Email: jeugdraad@kleinekerk.nl