Commissie Kerk en Israël

De werkzaamheden van de Commissie Kerk en Israël (CKI) zijn afgestemd op de voor de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland (VPKN) aangenomen formuleringen in artikel 1.1. en 1.7 van de kerkorde:
1.1      De VPKN is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene kerk, die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
1.7 De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.  De CKI heeft tot taak de Kerkgemeenschap bewust te maken van de bijzondere positie van het volk Israël in Gods verlossend handelen met mens en wereld en van de blijvende betekenis voor de kerk der eeuwen.

Contact: voorzitter mw. A.M. van Egmond-Vianen  Tel: 230363

Het thema van de Kring Zoektocht voor het lopende seizoen is te vinden onder Activiteiten.