• Predikant

Predikant

Joep van den Berg
Joep van den Berg is onze predikant.
Hieronder een vernieuwd interview.

Wie is Joep van den Berg?
 Interview met dominee Joep van den Berg, door Annelies Griekspoor.

"God is de bron van alle blijdschap, vrede, kleur en liefde. Dat moeten we als Kerk veel meer durven laten zien."

Dominee Joep van den Berg
In 1959 in IJmuiden geboren. Zoon van een technische vader en een muzikale moeder.
In het dilemma conservatorium gitaar / theologie won zijn verlangen naar meer te weten over de bijbel, over de Messias Jezus en God.
Getrouwd met Terry en vader van drie zoons.
Betrok in 2002 zijn post én het mooiste plekje van Voorhout: het Boerhaavehuis.

Wat is je boodschap?
De kennismaking met God en de ervaring van een persoonlijke relatie met Jezus, de Mensenzoon. God heeft ons een prachtige boodschap gebracht en ons tot nieuwe mensen gemaakt. Ik daag mensen uit om daar ook naar te leven; leven vanuit overgave en niet vanuit eigen belang. God stelt elk van ons een individuele vraag: “Wat moet tot uitdrukking komen door jouw leven?”. Wij hebben de opdracht te zoeken naar ons eigen persoonlijke antwoord hierop.

Hoe geef je daar invulling aan?
Door verkondigend te preken en bereid te zijn om iets van mijn eigen geloof te laten zien. Ook stel ik zoveel mogelijk vragen.

Veel jongeren haken op een zeker moment af. Hoe komt dat volgens jou?
De blijdschap die hoort bij geloven is in onze kerk lange tijd diep weggestopt. En dat terwijl God juist de bron is van alle blijdschap, vrede, kleur en liefde. Dat moeten we als ouders die onze kinderen voorgaan in geloven en als gemeente veel meer durven laten zien.

En hoe ga je daarmee om?
Ik neem jongeren serieus. Ik zorg dat ze me kennen en dat we praten over wat hen bezighoudt. Mijn insteek is: luisteren, vragen hoe het met ze gaat of wat ze hebben meegemaakt.

Hoe is je eigen relatie met God?
Ik heb een hechte en liefdevolle persoonlijke band met God. Ik geloof dat God zich in zijn liefde bekend maakt in Jezus, zijn Zoon. Ik heb wel eens een visioen gehad waarin God me uitnodigde om de weg te vragen. Er zijn veel meer mensen die ooit een dergelijke ervaring hebben gehad. Ik ben echter steeds weer verbaasd over de schroom van mensen om te praten over hun relatie met God. Hoe moeten onze kinderen leren dat ze bij God terechtkunnen en op hem kunnen vertrouwen, wanneer hun ouders nooit liefdevol praten over hun eigen relatie met God?

Hoe ziet je werkdag er uit?
‘s Ochtends doe ik het bureauwerk zoals het voorbereiden van de eredienst, kringen en catechisatie, het schrijven voor de kerkbrief, het verwerken van e-mail en post en ook studie. In de middag gaat mijn aandacht uit naar het pastorale werk: bellen of bezoeken van wie daaraan behoefte heeft: wie een crisis doormaakt, wie zijn kind wil laten dopen, wie een verlies heeft geleden. Soms ook onaangekondigd. Dat werkt erg goed. De avonden zijn vooral gevuld met gespreksgroepen, deelname aan vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook het bezoeken van gemeenteleden die overdag werken kan vaak alleen ’s avonds.
Verder ben ik al een aantal jaren lid van het regionale College voor het Opzicht. Dat is een soort kerkelijke rechtbank die klachten over ambtsdragers in behandeling neemt en daar uitspraak in doet.

Wanneer ben je tevreden over je werk hier?
Als de protestantse gemeente van Voorhout een plek is waar je God kunt ontmoeten. Waar een liefdevolle en warme sfeer heerst en diepgang van geloof. Veel mensen zoeken diepgang in intellectuele kennis over de Bijbel en het geloof. Dat is een goede ingang voor verdieping, maar dat is niet wat ik bedoel. Ik hoop mensen te inspireren om zelf op zoek te gaan naar de kern van hun geloof. Voor mij betekent dat de Bijbel die echt in Jezus openbaart wie God is en wat Hij van ons wil. Eigenlijk is mijn diepste wens een getuigende gemeente te zijn die niet alleen zondag consumeert, maar haar opdracht verstaat.

Wat wil je nog kwijt?
De Bijbel heeft iets heel bijzonders te bieden. Heel veel mensen verlangen naar innerlijke rust. Alleen hebben ze het gevoel, dat geloof en overgave gelijk staat aan je verantwoordelijkheid uit handen geven. Daarom willen ze zich niet omkeren naar God.
Maar juist door te durven je dienstbaar op te stellen, door op zoek te gaan, neem je volledig verantwoordelijkheid voor wat jij hier te doen hebt. Wie zich bij het antwoord op die vraag durft te laten leiden, zal liefde ervaren en het gevoel thuis te komen.