Adressen Contactpersonen

Consulent bij crisispastoraat
ds. Hedda Klip
E-mail: dominee@kleinekerk.nl

Kerkenraad / Voorzitter
mevr. A. Kappe
E-mail: voorzitter@kleinekerk.nl

Kerkenraad / Scriba
Mevr. K. Vliegenthart
Tel: 0252 217055
E-mail; scriba@kleinekerk.nl
(ook voor digitale rouwkaarten)

Pastorale Raad / Voorzitter
Mevr. H. Segaar
E-mail: pastoraleraad@kleinekerk.nl

Diaconie / Voorzitter
Mevr. P. Bosman
E-mail: diaconaleraad@kleinekerk.nl

College van Kerkrentmeesters / Voorzitter
dhr. P.J. Boers
E-mail: cvk@kleinekerk.nl

Jeugdouderling
vacant
E-mail: jeugdraad@kleinekerk.nl

Beheerder De Verdieping
mevr. A. Griekspoor
Tel: 06 15687392
E-mail: deverdieping@kleinekerk.nl

Kerkelijk bureau
dr. A. Jacobslaan 1
2215 LD Voorhout
Tel: 0252 232168
E-mail: kerkelijkbureau@kleinekerk.nl

Begraafplaats
dhr. J. Mosselman
Tel: 06 21433209
E-mail: begraafplaats@kleinekerk.nl