Jeugdouderlingen

De beide jeugdouderlingen, Marije van den Steenhoven en Bert Sneijders, zijn verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk van de kerkgemeenschap. Zij maken deel uit van de Jeugdraad en geven er leiding aan. De jeugdouderlingen maken ook deel uit van de Kerkenraad en zijn de schakel tussen de Kerkenraad (m.n. de Pastorale Raad) en de Jeugdraad en omgekeerd.

Op deze manier is een goede communicatie en coördinatie gewaarborgd tussen de verschillende geledingen van het jeugd- en jongerenwerk en tussen beide genoemde raden.  
Samen met anderen willen de jeugdouderlingen werken aan een eigen plek voor jeugdigen en jongeren in de kerkgemeenschap. 

Als u de jeugdouderlingen iets wilt vragen of melden kunt u mailen naar jeugdraad@kleinekerk.nl of bellen naar het telefoonnummer onder Kleine Kerk: Adressen Contactpersonen.