Erediensten

De Kleine Kerk bruist van de activiteiten. Centraal in deze activiteiten staat de eredienst op zondagochtend om 10 uur. Deze is gericht op de brede doelgroep van gemeenteleden en andere geïnteresseerden. Door uitleg van teksten uit de bijbel, zang en samenzijn willen we elkaar hier inspireren om uiting te geven aan ons geloof. Met een dominee die jong en oud wil aanspreken, gebeurt er in het kerkgebouw iets. Dat is te merken aan het bezoek. Jong en oud stromen vanaf  half tien binnen. U bent van harte welkom!

De kerk heeft toegangen aan de dr. Aletta Jacobslaan.