Vervoer naar de kerk

Gemeenteleden die vervoer nodig hebben om de kerkdiensten te bezoeken, kunnen gebruik maken van de autodienst. In de Kerkbrief wordt het autorooster opgenomen. Indien men gebruik wenst te maken van dit vervoer is het gewenst om tijdig contact op te nemen met degene, die op de bewuste zondag rijdt.
Voor eventueel nadere informatie kan men zich wenden tot de Diaconie (diaconie@kleinekerk.nl).