Eredienst beluisteren via de Kerkomroep

Voor degenen die voor korte dan wel voor langere tijd niet (meer) in de gelegenheid zijn de kerkdiensten te bezoeken bestaat de mogelijkheid om de kerkdiensten te volgen via YouTube (beeld en geluid) en via de kerkomroep (alleen geluid).
Zowel tijdens de dienst als achteraf.