Eredienst beluisteren via de Kerkomroep

Voor degenen die voor korte dan wel voor langere tijd niet (meer) in de gelegenheid zijn de kerkdiensten te bezoeken bestaat de mogelijkheid om de kerkdiensten via de Kerkomroep te volgen. 
De erediensten zijn gratis te beluisteren via de website van de Kerkomroep, www.kerkomroep.nl.
Zowel tijdens de dienst als achteraf.