Kindernevendienst

De kindernevendiensten zijn bedoeld voor alle kinderen die op de basisschool zitten in de groepen 1 tot en met 7. De kindernevendienst wordt in De Verdieping gehouden.

Kindernevendienst betekent dat de kinderen eerst met de ouders meegaan naar de kerk, waar zij het begin van de kerkdienst meevieren. Na een gesprekje met de predikant en voor de eerste schriflezing gaan de kinderen vervolgens samen met de leiding naar de nevendienstruimte. Direct na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk om gezamenlijk de kerkdienst af te sluiten.

De kindernevendienst is verdeeld in twee groepen:
·  Jongste groep: basisschoolgroepen 1, 2, 3 en 4
·  Oudste groep: basisschoolgroepen 5, 6 en 7

Kindernevendienst wordt in de regel gehouden tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen. Hierop zijn echter een paar uitzonderingen:
·  Tijdens de zomervakantie is alleen kindernevendienst als er voldoende leiding beschikbaar is. Dit wordt ruim voor de zomervakantie vermeld op de website en in de kerkbrief .
·  Als de zondagsdienst een kinderdienst is, is er geen aparte kindernevendienst.
·   Op de zondag voor kerst is er een speciale diensten waarin met alle kinderen het kerstfeest wordt gevierd in de kerk.

Alle groepen werken  aan de hand van Kind op Zondag, het blad van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van "Bonnefooi", een uitgave van Samen op Weg Jeugdwerk en de Vereniging Westhill. Al deze uitgaven gaan uit van het leesrooster van De Eerste Dag, het rooster dat ook tijdens de kerkdiensten gevolgd wordt.
De leiding van de kindernevendienst verzorgt ieder jaar 3 speciale kinderdiensten.

Contactpersoon:
Marijke Drijfhout,
Email: marijked@kleinekerk.nl 
Tel: 0252-222503