Kinderdiensten

Kinderdiensten zijn bestemd voor iedereen, maar de doelgroep wordt gevormd door kinderen van de kindernevendienst.

In de regel worden in een kerkelijke seizoen drie kinderdiensten gehouden: de Kinderkerk-kerstdienst op de middag voor Kerst, Palmzondag een week voor Pasen, en een dienst rond een thema. Dit thema is ontleend aan Kind op Zondag of door de voorbereidingsgroep zelf gekozen.

Daarnaast wordt door de leiding van de kindernevendienst medewerking verleend aan de oogstdienst/loofhuttenfeest, Israelzondag, kinderzangdienst, 40 dagenproject en de adventsperiode. Hierdoor worden bovenstaande onderwerpen voor de kinderen geïntegreerd in de kerkdiensten.

De kinderdiensten worden door de leiding van de kindernevendienst voorbereid in samenwerking met de predikant. De kinderen worden hierbij waar mogelijk betrokken.