• Collecten

Collecten

Tijdens de erediensten worden er in de regel twee collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor diaconale doeleinden. De tweede collecte is altijd bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk en valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Uit de opbrengst van deze collecten worden de dagelijkse materiële zaken bekostigd.

Als tijdens de kerkdienst het Avondmaal wordt gevierd, wordt er tijdens de avondmaalsviering nog een derde collecte gehouden. De bestemming van de avondmaalscollecte wordt altijd kort van tevoren door de predikant en de Diaconie vastgesteld. Zo heeft men de mogelijkheid in te spelen op de actualiteit.

Ook willen we u nog wijzen op de zendingsbus die naast de deur van de kerk hangt.

Ten behoeve van de collecte kunt u gebruik maken van collectebonnen. Deze zijn verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau en bij het College van Kerkrentmeesters. Voor meer informatie over het gebruik en de wijze van betalen van de collectebonnen kunt u bij het kerkelijk bureau een folder ophalen.