Kring Zoektocht

Elk jaar organiseert de kring Zoektocht een aantal avonden rond een bepaald thema. De achtergronden van bijbelboeken, de tijd waarin het is geschreven enz. komen aan de orde. 
Er worden interessante sprekers uitgenodigd om hun kennis met de deelnemers te delen.
De kring Zoektocht is een initiatief van de commissie Kerk en Israël.

Zie het programma voor januari/februari 2019 onder 'Lees Meer'

Het programma voor de bijeenkomsten van Zoektocht voor 2019 is gereed.
De voorbereidingscommissie heeft gekozen voor het Bijbelboek Job. Het thema is: Het kwaad treft het hart.
Job, de figuur uit het Oude Testament, verloor alles.Waarom? Verlies, lijden en dood dienen zich in ieders leven aan. Op de bijeenkomsten willen we dit thema aan de hand van het beroemde Bijbelboek uitdiepen.

Data en sprekers:

Maandag 14 januari 2019:

Dr. Ad van Nieuwpoort.
Wat blijft er over van een mens als hij alles verliest? Een razend actueel thema. Job weig
ert te geloven dat hij schuldig is en verzet zich tegen de religieuze oplossingen die zijn vrienden aandragen.

Maandag 28 januari 2019:

Dr. Eric Ottenheijm

Maandag 11 februari 2019:

Rabbijn Leo Mock.

Deze 2 sprekers zullen in overleg met elkaar ieder een ander aspect van het beroemde Bijbelboek toelichten, zowel aan de hand van de Bijbeltekst als aan de hand van de Joodse verklaarders.

Maandag 25 februari 2019:

Ds. Ruud Bartlema.

De werkelijkheid van het lijden laat zich niet alleen in woorden vangen. Kunstenaars uit alle tijden hebben vorm gegeven aan de essentiële vragen van leven, lijden, ziekte en dood. Ruud Bartlema, zelf ook beeldend kunstenaar, zal ons laten meekijken naar een aantal schilders die het kwaad en het lijden dat ze waarnemen op hun eigen wijze hebben uitgebeeld.

Er is binnenkort een uitvoerige informatiefolder beschikbaar. Bezoekers van vorige Zoektocht-bijeenkomsten krijgen de folder toegestuurd. Deze folder zal ook worden gepubliceerd op de website.

AGENDA

ma 25 februari 2019 20:00-22:00u
Ds. Ruud Bartlema
Locatie: De Verdieping