Kring Zoektocht

Elk jaar organiseert de kring Zoektocht een aantal avonden rond een bepaald thema. De achtergronden van bijbelboeken, de tijd waarin het is geschreven enz. komen aan de orde. 
Er worden interessante sprekers uitgenodigd om hun kennis met de deelnemers te delen.
De kring Zoektocht is een initiatief van de commissie Kerk en Israël.

De avonden hebben het karakter van een leerhuis, hetgeen betekent dat vooral de inleiders aan het woord zijn.
Er is uiteraard wel ruimte om vragen te stellen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Alle avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. De bijdrage per avond is 5 euro per persoon

AGENDA

geen geplande datums bekend