Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbelzondag is sinds 2007, de verschijningsdatum van de Nieuwe Bijbelvertaling, op de laatste zondag van oktober. Elk jaar wordt op die dag door de plaatselijke werkgroep van het NBG een verkoop van bijbels en andere christelijke boeken en materialen georganiseerd. De werkgroep van het NBG verzorgt ook informatie over en vanuit het NBG.

Contactpersoon:
mw. M. Visser           T: 222990