Informatie graf 13 L Erich Ferdinand IJsbrand en Bogaards Margaretha Mentink

MEDEDELING

Ex artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging

De houder van de begraafplaats is voornemens het graf bekend onder nummer 13 L, waarin Erich Ferdinand IJsbrand Bogaards en Margaretha Mentink liggen begraven, per 1 januari 2024 te ruimen. De rechthebbenden van voornoemd graf, of ieder ander die informatie over dit graf kan verstrekken, worden dringend verzocht contact op te nemen met de administrateur van de begraafplaats bereikbaar op 06 – 21433209