• Opbrengst Jaarproject Diaconieën van Teylingen voor Stichting “Waterpas”

Opbrengst Jaarproject Diaconieën van Teylingen voor Stichting “Waterpas”

Het jaarlijkse diaconieproject van de PKN kerken van Sassenheim, Warmond en Voorhout heeft 2.950 euro opgebracht. Verschillende keren is er in de kerken gecollecteerd, en als afsluiting werd op 13 november de gezamenlijke dienst gehouden. Het was een mooie dienst met medewerking van het koor “Voice Of Joy” uit Rijnsburg. De collecteopbrengst van onze gezamenlijke dienst was al buitengewoon. 604,95 euro.

Dinsdag 24 is door de diakenen van de 3 kerken de cheque overhandigd aan Michiel de Haan. Hij was heel blij met de uiteindelijke opbrengst
.
Er kunnen door onze gave weer veel kinderen in Mombassa (Kenia) van schoon drink water gebruik maken.
Hartelijke dank voor alle goede gave door het jaar heen voor stichting “Waterpas”.

Mocht u meer informatie willen hebben over stichting Waterpas, of mogelijk nog een donatie doen. Kijk dan even op hun website:

www.stichtingwaterpas.nl

Van harte bij u aan bevolen door onze 3 diaconieen van Teylingen.